Veterinarska bolnišnica

Klinični primeri V strokovnem kotičku vam predstavljamo primere iz prakse.

MatkoM. Klinični primer: Ciba, gonič, 4 leta, ima zlomljeno nadlahtnico.Avtor: MatkoM., v skupini kliničnih primerov: Ortopedski primeri

.

Ortopedski pregled, rtg

.

Diagnoza: fract. humeri dexter (kominutivna)
Kirurško zdravljenje: osteosinteza

Tri tedne po operaciji

Klinični primeri