Veterinarska bolnišnica

Klinični primeri V strokovnem kotičku vam predstavljamo primere iz prakse.

MatkoM. Klinični primer: Val, 8 let, ima poškodovano desno šapo.Avtor: MatkoM., v skupini kliničnih primerov: Ortopedski primeri

.

Pregled, rtg

Ugotovitve: zlom vseh stopalnic prednje desne noge
Kirurško zdravljenje

.

.

Kontrolni rtg po treh tednih

Refraktura V. stopalnice po 12 tednih

.

Ponovno osteosinteza

.

Kontrolni rtg po šestih tednih

Rtg po šestnajstih tednih

Klinični primeri